นายทรงพล อ้นทองBitcoin Finance Expert

FTmen2
ทีมงานวิศวกร

ผู้เชียวชาญด้านพลังงานทดแทน

With over 20 years of experience in entrepreneurship, management, business planning, financial analysis, software engineering, operations, and decision analysis, Brandon has the breadth and depth of experience needed to quickly understand entrepreneurs’ businesses and craft the most suitable solutions.

Blockchain WP comes up with results that are actually implementable. That is their strength compared to other consulting companies.

Before founding Blockchain WP in early 2001, Brandon started two Internet companies in Silicon Valley. Previously, Brandon held various management positions in New York at Simon Brothers, most recently as Vice President in Goldhill Group, focusing on new business development and risk management. He has also worked as a senior financial risk management consultant to the financial services industry; software engineer; advertising sales manager for the popular Caribbean travel guide series; general manager of an advertising and graphic design agency; and engineering intern at the Best Health Coach.

Publications

  • นำความร่วมมือด้าน ทรัพยากร เงินทุน การติดต่อสื่อสาร ประสานงานในด้านต่างๆ รวบรวมเข้าสู่เทคโนโลยีบล็อกเชน

    Learn more
  • เรารวบรวม ทีมวิศวกรชั้นนำ เพื่อระดมความคิดในการ สร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และพัฒนาระบบพลังงาน

    Learn more

Contact details

+1 628 123 4000
131 Bain Street
New York, Pennsylvania 01234, United States

Social Profiles

How can we help you?

Contact Crypterio WordPress Theme support team if you need help or have questions.

See our gallery

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?